kémiaérettségi.hu Feladatsorok Tanfolyamok Blog
kémiaérettségi.hu
Hírek
Blog Fórum KEplusz

Szerves kémia összefoglaló

Durkó Gábor / 2015.09.18.

I. Vegyületcsaládok

Tudni kell:
- funkciós csoportokat
- a vegyületcsaládokra jellemző reakciókat, beleértve az előállítást is
- képlet alapján nevet, név alapján képletet felírni
- néhány fontosabb vegyületet, hétköznapi névvel együtt

1. Szénhidrogének

a.) telített szénhidrogének (alkánok)
- kőolaj, földgáz
b.) kettős kötést tartalmazó szénhidrogének (alkének)
c.) hármas kötést tartalmazó szénhidrogének (alkinek)
d.) aromás szénhidrogének

2. Halogénezett szénhidrogének

3. Oxigéntartalmú szerves vegyületek

a.) alkoholok, fenolok
b.) éterek
c.) aldehidek és ketonok (oxovegyületek)
d.) karbonsavak
e.) észterek
f.) szénhidrátok

4. Nitrogéntartalmú szerves vegyületek

a.) salétromsav-észterek (nitrátok)
b.) nitrovegyületek
c.) aminok
d.) amidok
e.) aminosavak, peptidek
f.) nitrogéntartalmú heterociklusos vegyületek (piridin, pirimidin, pirrol, imidazol)

II. Izoméria

1. Szerkezeti (konstitúciós) izoméria

2. Sztereoizoméria

a.) Geometriai (cisz-transz) izoméria
b.) Optikai izoméria

III. Reakciótípusok

1. Sav-bázis reakciók

a.) szerves vegyületek savassága
- alkoholok, fenolok és karbonsavak savasságának összehasonlítása
b.) nitrogéntartalmú vegyületek, mint bázisok
- aminok reakciója sósavval
- piridin reakciója sósavval
- az imidazol amfoter

2. Redoxireakciók

a.) reakció oxigénnel (égés)
b.) szénhidrogének redoxireakciói
- szintézisgáz előállítása (metán + vízgőz reakciója)
- acetilén reakciója nátriummal
c.) alkoholok reakciója nátriummal
d.) alkoholok, oxovegyületek oxidációja
- primer alkoholok oxidációja aldehiddé és tovább, karbonsavvá
- szekunder alkoholok oxidációja ketonná
- tercier alkoholok: csak lánchasadással oxidálhatók
- aldehidcsoport kimutatása (Fehling-reakció, ezüsttükör-próba)
- ketonok oxidációja lánchasadással
- hangyasav oxidációja
e.) oxovegyületek, karbonsavak redukciója
f.) pirrol reakciója káliummal

3. Szubsztitúciós reakciók

a.) gyökös szubsztitúció (telített szénhidrogének halogénezése)
b.) nukleofil szubsztitúció (alkil-halogenidek reakciója lúggal)
c.) elektrofil szubsztitúció (aromás szénhidrogének brómozása, nitrálása)

4. Addíciós reakciók

a.) hidrogénezés
b.) halogénezés (klórozás, brómosvíz-próba)
c.) HCl, HBr addíció
d.) vízaddíció
- speciális: vinil-alkohol átrendeződése acetaldehiddé
e.) poliaddíció (olefinek)
- pl. PVC, Teflon előállítása
- gumigyártás

5. Elimináció

a.) halogénezett szénhidrogének reakciója tömény lúggal
b.) vízelvonási reakciók
- etanol reakciója tömény kénsavval
- hangyasav reakciója tömény kénsavval

6. Kondenzáció

a.) alkohol + alkohol = éter
b.) alkohol + sav = észter
- észteresítés szervetlen savval
- észteresítés karbonsavval
- észterek lúgos hidrolízise
c.) amin + sav = savamid
d.) aminosav + aminosav = peptid
e.) polikondenzáció
- formaldehid – paraformaldehid átalakulás

7. Hőbomlási reakciók

- metán hőbontása
- szénhidrogének krakkolása

Ha kérdésed van...

A témáról tovább olvashatsz a fórumban, ahol kérdésedet is felteheted.

Tovább a fórumba

Frissítve: 2017. november 22.
kémiaérettségi.hu © 2008–2017
Használati feltételek Kapcsolat