kémiaérettségi.hu Feladatsorok Tanfolyamok Blog
kémiaérettségi.hu
Hírek
Blog Fórum KEplusz

Szervetlen kémia összefoglaló

Durkó Gábor / 2015.09.18.

I. Reakciótípusok

1. Sav-bázis reakciók

- anhidridek reakciója vízzel
- közömbösítés
- sav ill. bázis felszabadítása sójából
- sók hidrolízise

2. Redoxireakciók

- redukció elemi fémekkel
- fémek oldódása
- oxidáció oxigénnel, halogénekkel
- diszproporció, szinproporció
- elemek előállítása redukcióval
- egyéb redoxireakciók

3. Csapadékképződés

4. Komplexképződés

5. Hőbomlás


II. Elemek és vegyületek

Vegyületek esetén tudni kell a szerkezeti- és összegképletet és a hétköznapi nevet (pl. hidrogén-klorid = sósav). Reakciók esetén tudni kell az egyenletet helyesen felírni. Tudni kell az itt fel nem sorolt reakciók közül azokat is, amelyek valamelyik általános típushoz tartoznak (pl. bármely ismert sav és bázis közömbösítési reakcióját fel kell tudni írni, függetlenül attól, hogy az alábbi felsorolásban nem szerepel).

1. Nemfémes elemek

a.) hidrogén (H)
Reakciók:
- hidrogén laboratóriumi előállítása

b.) nemesgázok (He, Ne, Ar, Kr, Xe)

c.) halogének (F, Cl, Br, I)
- a fluor, a klór, a bróm és a jód tulajdonságai
Vegyületek:
- hidrogén-fluorid (folysav), hidrogén-klorid (sósav)
- fém-halogenidek (előállítás, oldhatóság)
Reakciók:
- klórgáz előállítása
- kősó elektrolízise háromféle módon (oldat, oldat + higanykatód, olvadék)
- halogenidek oxidációja halogénelemekkel (pl. Cl2 + I)
- klórgáz oldódása lúgban

d.) az oxigéncsoport (O, S)
- az oxigén és a kén tulajdonságai
- oxigén (O2) és ózon (O3)
Vegyületek:
- víz, hidrogén-peroxid
- kén-dioxid, kén-trioxid, kénsav, kénessav, kén-hidrogén
- az elemek oxidjai (savas, bázisos jelleg, reakció vízzel)
- az elemek szulfidjai (előállítás, oldhatóság)
- az elemek szulfátjai (előállítás, oldhatóság)
Reakciók:
- S + O2
- kénsavgyártás
- oxigén laboratóriumi előállítása
- vízbontás (elektrolízissel)

e.) nitrogén, foszfor (N, P)
- a nitrogén és a foszfor tulajdonságai
- vörös- és fehérfoszfor
Vegyületek:
- nitrogén-monoxid, nitrogén-dioxid, foszfor-pentoxid
- salétromsav, salétromossav, foszforsav
- ammónia
- az elemek nitrátjai (előállítás, oldhatóság), ammónium-nitrát
- az elemek foszfátjai (előállítás, oldhatóság)
Reakciók:
- ammóniagyártás
- salétromsavgyártás
- P + O2, N2 + O2

f.) a széncsoport elemei (C, Si)
- a szén tulajdonságai, grafit, gyémánt szerkezete
Vegyületek:
- szén-dioxid, szén-monoxid, szénsav
- kovasav, nátrium-szilikát (vízüveg)
- az elemek karbonátjai, hidrogénkarbonátjai (előállítás, oldhatóság)
- az elemek szilikátjai
- szilícium-dioxid (kvarc, homok)
Reakciók:
- C + O2

g.) bór (B)
Vegyületek:
- nátrium-tetraborát (bórax): Na2B4O7 · 10 H2O

2. Az s-mező fémei

a.) alkálifémek (Na, K)
- a nátrium és a kálium tulajdonságai
Vegyületek:
- nátrium-peroxid, kálium-szuperoxid
- nátrium-hidroxid (lúgkő, marónátron), kálium-hidroxid
- nátrium-klorid (kősó, konyhasó), kálium-klorid (kálisó), kálium-jodid, nátrium-hipoklorit (hypo)
- nátrium-szulfát (glaubersó), nátrium-tioszulfát (fixírsó)
- nátrium-nitrát (chilei salétrom), kálium-nitrát (kálisalétrom), nátrium-foszfát (trisó)
- nátrium-karbonát (szóda, sziksó), nátrium-hidrogénkarbonát (szódabikarbóna), kálium-karbonát (hamuzsír)
- nátrium-szilikát (vízüveg)
Reakciók:
- Na + O2, K + O2
- Na + H2O

b.) alkáliföldfémek (Mg, Ca)
- a kalcium és a magnézium tulajdonságai
- vízkeménység fogalma
Vegyületek:
- kalcium-fluorid (folypát), kalcium-klorid-hipoklorit (klórmész)
- kalcium-oxid, kalcium-hidroxid, magnézium-oxid
- kalcium-szulfát (gipsz)
- kalcium-foszfát
- kalcium-karbid, kalcium-karbonát (mészkő), kalcium-hidrogénkarbonát, magnézium-karbonát (dolomit)
Reakciók:
- Ca + O2, Mg + O2
- mészégetés, mészoltás, cseppkőképződés
- CaC2 + H2O

3. A p-mező fémei

a.) földfémek (Al)
- az alumínium tulajdonságai
Vegyületek:
- ásványok: bauxit, kriolit (Na3AlF6)
- alumínium-oxid (timföld, korund), alumínium-hidroxid, kálium-alumínium-szulfát (timsó)
Reakciók:
- alumíniumgyártás
- alumínium oldódása lúgban

b.) ón, ólom (Sn, Pb)
- az ón és az ólom tulajdonságai
Vegyületek:
- ólom(II)-hidroxid
- ásvány: ólom(II)-szulfid
- PbO, PbO2, Pb3O4 (mínium)

4. A d-mező fémei

a.) króm (Cr) Vegyületek:
- kálium-kromát és kálium-dikromát, mint oxidálószerek

b.) mangán (Mn)
Vegyületek:
- kálium-permanganát (hipermangán), mint oxidálószer
- ásvány: MnO2 (barnakő)

c.) a vascsoport elemei (Fe, Co, Ni)
- a vas tulajdonságai
Vegyületek:
- FeO, Fe2O3, Fe(OH)3, Ni(OH)2
- ásványok: Fe2O3, FeS2 (pirit)
Reakciók:
- vas oldódása sósavban
- Fe + O2, Fe + Cl2
- vas előállítása Fe2O3 szenes redukciójával

d.) a rézcsoport elemei (Cu, Ag, Au)
- a réz, az ezüst és az arany tulajdonságai
Vegyületek:
- ezüst-klorid, ezüst-bromid
- réz(II)-szulfát (rézgálic)
- ezüst-nitrát (lápisz)
Reakciók:
- Cu(OH)2 + NH3
- AgNO3 + NaCl
- réz, ezüst oldódása salétromsavban

e.) cink, higany (Zn, Hg)
- a cink és a higany tulajdonságai
Vegyületek:
- higany(I)-klorid (kalomel), higany(II)-klorid (szublimát)
- cink-hidroxid, cink-oxid
- higany-oxid
Reakciók:
- cink oldódása lúgban

Ha kérdésed van...

A témáról tovább olvashatsz a fórumban, ahol kérdésedet is felteheted.

Tovább a fórumba

Frissítve: 2017. november 22.
kémiaérettségi.hu © 2008–2017
Használati feltételek Kapcsolat