Így ment nektek a 2021. májusi emelt szintű kémiaérettségi

Az elmúlt pár napban 110-en töltöttétek ki a Kémia emelt érettségi Facebook-csoportban közzétett rövid kérdőívünket az érettségi eredményeitekről. Ebben a posztban a válaszok összesítését olvashatjátok, az eredményeket összevetem a tavalyi hasonló felmérésünk adataival is.

Durkó Gábor | 2021. június 5.

Az átlagpontszám jobb, mint tavaly

A kérdőív az érettségi dolgozatok megtekintése után, június 1. és 5. között volt elérhető a Kémia emelt érettségi csoportban. 110 kitöltés érkezett, ebből 109-en emelt szinten, 1 fő középszinten vizsgázott. A felmérésben résztvevők átlagpontszáma emelt szinten 64,6 pont; a tavalyi átlag 57,8 pont volt.

Mennyire reprezentatív ez az eredmény?

A kérdőívet kitöltők átlagpontszáma és az összes érettségiző átlagpontszáma akkor lesz közel egymáshoz, ha egyforma arányban vesznek részt a felmérésben a jól és a kevésbé jól vizsgázók. Korábban 2016-ban, 2017-ben és 2020-ban végeztünk hasonló kérdőíves felmérést. Ezeknek az eredményét a később nyilvánosságra hozott hivatalos érettségi pontszámokkal összehasonlítva az látható, hogy a magasabb pontszámot elérő diákok valamivel nagyobb arányban töltik ki a kérdőívet, ami felfelé torzítja az átlagot, körülbelül 5-7 ponttal. Ha ezt a hatást idén is hasonlónak feltételezzük, akkor az országos átlagpontszám 57-59 pont körül lehet.

Év2016201720202021
Felmérésben résztvevők227133201110
Írásbeli pontátlag (felmérés)65,361,657,864,6
Írásbeli pontátlag (tényleges)*58,356,151,9
Eltérés (pont)7,05,55,9
*Az összes vizsgázóra vonatkozó adatok forrása: Oktatási Hivatal; a 2021. évre a poszt írásakor még nem állnak rendelkezésre a hivatalos statisztikák

A következő ábra a 2020. májusi érettségi pontszámeloszlását ábrázolja a tavalyi felmérésünkben részt vevő diákok eredményei (kék szaggatott vonal) és az összes érettségiző hivatalos forrásból származó adatai alapján (kék folytonos vonal). Az ábrára összehasonlításként rátettem a mostani felmérés pontszámeloszlását is (piros pontozott vonal).

Mennyire volt nehéz az érettségi szerintetek?

A kérdőívet kitöltők többsége szerint a közepesnél nehezebb volt a feladatsor, 5-ös skálán (ahol az 5-ös a vártnál sokkal nehezebb, az 1-es a vártnál sokkal könnyebb) 3-asra és 4-esre értékelték a legtöbben. A tavaly májusi felmérésnél valamivel kevesebb volt a 3-as és több a 4-es, így azt mondhatjuk, a felmérést kitöltő érettségizők szerint az idei érettségi egy kicsit könnyebb volt a tavalyinál.

Hasonló a trend az előzetesen várt és az érettségin elért pontszám közötti különbségekben is. A kérdőívet kitöltő diákoknak kevesebb, mint egynegyede ért el jobb eredményt az előzetesen vártnál (a következő ábrán a piros szín árnyalataival ábrázoltuk), több mint 60%-uk jobb eredményre számított (az ábrán a kék szín árnyalatai jelzik). A tavalyi felmérés alapján készült ugyanilyen ábránkon valamivel több volt a kék és kevesebb a piros szín.

A korábbi érettségikről készült kérdőíves felméréseink eredménye elolvasható itt: 2020, 2017, 2016. Köszönöm minden diáknak, aki a kérdőív kitöltésével hozzájárult ahhoz, hogy elkészülhessen ez az elemzés.