Nehéz volt az idei kémia érettségi

Durkó Gábor – kémiaérettségi.hu

2012. június 16. szombat 13:35

A kérdőívünket kitöltő vizsgázók majd háromnegyede szerint valamivel nehezebb volt az írásbeli, mint amire számítottak, a válaszadók 47%-a szerint pedig lényegesen nehezebb volt a vártnál. Az alábbiakban rövid felmérésünk további eredményeit olvashatjátok.

 

A felmérés

2012. június 5-től egy héten át volt elérhető a kémiaérettségi.hu főoldalán kérdőívünk, amelyben azt tudakoltuk, kinek hogy sikerült az idei kémia érettségi vizsga írásbeli része. A kérdőívet 90-en töltötték ki, közülük 64-en emelt szintű, 26-an középszintű vizsgát tettek. Nem hivatalos adatok szerint 1667-en vizsgáztak kémiából emelt szinten és több, mint 3000-en középszinten (forrás: eduline.hu), így a kérdőívet kitöltők aránya az összes vizsgázó közül 3,8% (emelt szint) ill. 0,8% (középszint).

Idén csaknem kétszer annyian jelentkeztek emelt szintű kémia érettségire, mint tavaly, míg a középszintű vizsgára jelentkezők száma tavaly májusban is körülbelül ugyanennyi (3029 fő) volt.

 

 

Neked hány pontos lett?

Ez az a kérdés, ami talán a legjobban érdekel minden vizsgázót: vajon hogy sikerült a többieknek, az elért eredmény mennyire számít jónak, milyenek az esélyek a felvételi versenyben? A kérdőívünket kitöltő 90 diák átlagos pontszáma 63,1 pont, ezen belül az emelt szinten vizsgázók valamivel kevesebb, átlagosan 62,7 pontot értek el.

A hivatalos statisztikák (ketszintu.hu) alapján a tavaly májusi átlagos írásbeli pontszám az emelt szintű vizsgán 68,7 pont, középszinten 56,8 pont volt. A diákok többsége tavaly a szóbeli vizsgarészen jelentősen javítani tudott a pontszámán, így az országos átlag 2011-ben 74,3% (emelt szint) ill. 68,4% (középszint) lett.

 

 

Jobbra számítottatok

A kérdőívünket kitöltők csupán 32%-a elégedett az elért eredménnyel, többségük jobb eredményre számított. Szintén általános, hogy a dolgozatra kapott pontszám átlagosan 5-10 ponttal kevesebb a vizsga után becsült eredménynél, de nem ritka a 11-15 pontos, vagy még nagyobb eltérés is, az esetek túlnyomó többségében a negatív irányba. A válaszadók csupán 4%-a csalódott pozitívan, amikor megtudta az írásbeli pontszámát.

 

 

Nehéz volt az írásbeli

A fentiek fényében nem meglepő, hogy a kérdőívet kitöltő diákok nagy része (44%) az idei kémia írásbelit lényegesen nehezebbnek ítélte a vártnál, további 24% pedig kicsit nehezebbnek. A fennmaradó 32% hasonló nehézségű feladatsorra számított, ill. a feladatokat kicsivel könnyebbnek találta a vártnál.

A feladatsor a tavalyihoz képest valóban nehezebb volt valamivel, ami látszik is az átlagos pontszám 6 pontos csökkenésében az emelt szintű írásbeli vizsga esetén.

 

 

A felkészülés módja – fontos az önálló tanulás

A vizsgára való felkészülés során a válaszadók kevesebb mint a fele (48%) tudta használni a saját kémiaórai jegyzeteit. A nyomtatott segédanyagok között nem meglepő módon vezetnek a középiskolai tankönyvek (76% használta), valamint Villányi Attila: Ötösöm lesz kémiából példatára (84% használta). A vizsgázók majdnem fele (46%) internetes forrásokból is kiegészítette a tudását.
A válaszadók több mint 4/5-e az önálló tanulás mellett valamilyen szervezett formában is készült. A legnépszerűbb a fakultáció (55%), a készülés költségesebb formái közül többen jártak magántanárhoz (32%), kevesebben előkészítőre (15%). Az érettségiző korosztályban már nem szokás a szülőkkel való tanulás: ezt senki sem jelölte be, míg családtag, idősebb testvér vagy rokon a válaszadók 4%-ának tudott segíteni.

A választott felkészülési forma és az elért eredmény kapcsolatának alaposabb vizsgálatához ugyan nem áll rendelkezésre elegendő adat, de azért néhány érdekes tendencia látszik. Az egyik ilyen az önálló készülés jelentősége. Hiába jár ugyanis valaki fakultációra vagy magántanárhoz, ha az otthoni önálló munka hiányzik, az elért pontszám az átlagos alatt marad. A szervezett formában zajló felkészítés pszichológiai hátránya, hogy a diák könnyen elhiteti magával, hogy az órán való puszta részvétellel már eleget tett a jó eredményért. Paradox módon a legjobb átlageredményt (72,1 pont) azok érték el, akik bevallásuk szerint külső segítség nélkül, egyedül készültek fel a vizsgára. Itt persze több tényezőt is figyelembe kell venni – egyrészt akinek magától is jól megy a kémia, az eleve kevésbé fog akarni segítséget igénybe venni az érettségire való felkészüléshez. A teljesen önállóan készülő diákok között több olyan is lehet, aki már nem először próbálkozik, és a magasabb felvételi pontszám reményében futott neki újra a kémia érettséginek. Továbbá sok múlik a középiskolai kémiaórák, fakultációk színvonalán is – ugyanez mondható el a magántanárokról és az érettségi előkészítő tanfolyamokról. Mindezek hatékony segítséget jelenthetnek a felkészülésben, azonban a tananyag önálló megértését és megtanulását nem helyettesíthetik. •