kémiaérettségi.hu Feladatsorok Tanfolyamok Blog
kémiaérettségi.hu
Hírek
Blog Fórum KEplusz

Írásbeli vizsga

kémiaérettségi.hu / 2015.09.18.

Hogy néz ki az írásbeli kémia érettségi?

Közép- és emelt szinten egyaránt egy központilag összeállított feladatlapot kell kitölteni, ehhez segédeszközként függvénytáblázat, periódusos rendszer és számológép használható. A feladatsor elméleti (általános, szervetlen és szerves kémiai) kérdéseket és számítási feladatokat tartalmaz.

Az elméleti feladatok általában a következő típusok valamelyikébe tartoznak:

- Esettanulmány - itt a feladat egy kémiai szöveg (pl. újságcikk) értelmezése, a szöveghez kapcsolódó kérdésekre kell rövid, 1-2 mondatos választ adni.

- Egyszerű választás - azaz "tesztkérdések", ABCDE válaszlehetőségekkel

- Négyféle asszociáció - "egyik", "másik", "mindkettő", "egyik sem" típusú feladat (pl. két elem/vegyület összehasonlítása különböző állítások segítségével, meg kell adni, hogy melyik állítás melyik elemre/vegyületre igaz)

- Kísérletelemzés - egy leírt (természetesen a tananyagban szereplő) kísérlet eredményét kell megadni vagy a feladatban szereplő eredményt értelmezni

- Táblázatos feladat - rendszerint két vagy több elem/vegyület összehasonlítása megadott szempontok alapján.

Különbségek az emelt és a középszintű vizsga között

Emelt szinten az elérhető pontszám 40-50%-át teszik ki a számítási feladatok (általában 4 feladat). A vizsga időtartama 240 perc (4 óra). A feladatsort központilag javítják ki, a javító tanár a megoldókulcstól nem térhet el. A megoldókulcsot már a vizsga másnapján nyilvánosságra hozzák, a hivatalos eredményre rendszerint 1-2 hetet várni kell, de még a szóbeli vizsga előtt ki szokott derülni.

Középszinten a pontszám 20-40%-át teszik ki a számítási feladatok, amelyek közül az egyik helyett elméleti feladat is választható ("alternatív feladat"). A vizsga időtartama 120 perc (2 óra). A dolgozatot a szaktanár javítja ki, központi megoldókulcs alapján. Az emelt szintű vizsgához hasonlóan a megoldókulcsot a vizsga másnapján nyilvánosságra hozzák.

Milyen anyagok alapján lehet készülni?

Mindenképpen érdemes megnézni az elmúlt évek feladatsorait és a hivatalos javítási útmutatókat. Az elmélethez (általános, szerves és szervetlen kémia) és a számítási feladatok megoldásához is találsz több segédanyagot portálunkon. A részletes vizsgakövetelményeket tartalmazó dokumentumok is elérhetők.

Frissítve: 2017. október 23.
kémiaérettségi.hu © 2008–2017
Használati feltételek Kapcsolat