kémiaérettségi.hu
portál kémia érettségire, felvételire készülőknek
Aktuális Letöltések Információk Felkészítés Segédanyagok Fórum
Kezdőlap - Hírek
Blog
Fórum
Feladatsorok
Követelmények
Szóbeli anyagok
Írásbeli vizsga
Szóbeli vizsga
Hasznos linkek
Kapcsolat
Magántanárok
Előkészítő tanfolyamok
Felkészülés önállóan
Elmélet
Számítások
Periódusos rendszer


Számítási feladatok a kémia érettségin

Feladattípusok

1. Anyagmennyiség
2. Gázok
(V(m), ρ(rel), standard- és normálállapot, pV=nRT, ρ=(pM)/(RT))
3. Oldatok, elegyek, keverékek (tömeg-, térfogat- és mólszázalék, koncentráció, oldhatóság; porkeverékek, gázelegyek összetétele, kristályvizes sók, hígítás)

3a. Oldatok, elegyek, keverékek összetétele
3b. Oldatkészítés, kristályvizes sók, oldhatóság
3c. Ismeretlen összetételű keverékek, elegyek
4. Kémiai egyenletek, kémiai képletek (összetétel meghatározása, egyenlet kiegészítése)
4a. Számítás egyenlet alapján
4b. Ismeretlen vegyületek azonosítása
5. Termokémia (reakcióhő, képződéshők)
6. Egyensúly

7. Sav-bázis egyensúlyok
(pH, vízionszorzat, K(sav), K(bázis), a(disszociációfok), sav-bázis titrálások számítása)

8. Elektrokémia
(elektromotoros erő, Faraday-törvények, redoxifolyamatok irányának becslése, elektródfolyamatok felírása)


Frissítve: 2012. november 28.
kemiaerettsegi.hu © 2008-2015