kémiaérettségi.hu Feladatsorok Tanfolyamok Blog
kémiaérettségi.hu
Hírek
Blog ChemPlus

Segédanyagok az elméleti témakörökhöz

kémiaérettségi.hu

Általános kémia

- Általános kémiai fogalomjegyzék - Anyagszerkezet, az atom felépítése, elektronszerkezet, kémiai kötések, anyagi halmazok, kémiai összetétel, kémiai reakciók típusai, reakciósebesség, egyensúly, elektrokémia.
- Kémiai kötések - középszint
- Egyensúlyok - középszint

Szerves kémia

- Szerves kémiai összefoglaló - Funkciós csoportok, vegyületcsaládok, izoméria, reakciótípusok: szubsztitúció, addíció, elimináció, kondenzáció, polimerizáció, hőbomlás.

Szervetlen kémia

- Szervetlen kémiai összefoglaló - Reakciótípusok: sav-bázis és redoxireakciók, elemek és fontosabb vegyületeik.

kémiaérettségi.hu © 2008–2024
Használati feltételek Kapcsolat