kémiaérettségi.hu Feladatsorok Tanfolyamok Blog
kémiaérettségi.hu
Hírek
Blog ChemPlus

Szervetlen kémia összefoglaló vázlat a kémia érettségire

kémiaérettségi.hu

I. Reakciótípusok

1. Sav-bázis reakciók

- oxidok reakciója vízzel
- közömbösítés
- sav ill. bázis felszabadítása sójából
- sók hidrolízise

2. Redoxireakciók

- redukció elemi fémekkel
- fémek oldódása
- oxidáció oxigénnel, halogénekkel
- diszproporció, szinproporció
- elemek előállítása redukcióval
- egyéb redoxireakciók

3. Csapadékképződés

4. Komplexképződés

5. Hőbomlás


II. Elemek és vegyületek

Vegyületek esetén tudni kell a szerkezeti- és összegképletet és a hétköznapi nevet (pl. hidrogén-klorid = sósav). Reakciók esetén tudni kell az egyenletet helyesen felírni. Tudni kell az itt fel nem sorolt reakciók közül azokat is, amelyek valamelyik általános típushoz tartoznak (pl. bármely ismert sav és bázis közömbösítési reakcióját fel kell tudni írni, függetlenül attól, hogy az alábbi felsorolásban nem szerepel).

1. Nemfémes elemek

a) hidrogén (H)
Fontos reakciók:
- hidrogén laboratóriumi előállítása
- hidrogén reakciója más elemekkel (klór, bróm, jód, oxigén, nitrogén, fémek)
- hidrogén reakciója fém-oxidokkal

b) nemesgázok (He, Ne, Ar, Kr, Xe)

c) halogének (F, Cl, Br, I)
- a fluor, a klór, a bróm és a jód tulajdonságai
Vegyületek:
- hidrogén-fluorid (folysav), hidrogén-klorid (sósav)
- fém-halogenidek (előállítás, oldhatóság)
Fontos reakciók:
- klórgáz előállítása
- kősó elektrolízise háromféle módon (oldat, oldat + higanykatód, olvadék)
- halogenidek oxidációja halogénelemekkel (pl. Cl2 + I)
- klórgáz oldódása lúgban
- halogénelemek reakciói fémekkel
- üvegmaratás hidrogén-fluoriddal
- halogenidionok csapadékképződési reakciói ezüstionokkal
- hidrogén-klorid laboratóriumi előállítása

d) az oxigéncsoport (O, S)
- az oxigén és a kén tulajdonságai
- oxigén (O2) és ózon (O3)
Vegyületek:
- víz, hidrogén-peroxid
- kén-dioxid, kén-trioxid, kénsav, kénessav, kén-hidrogén
- az elemek oxidjai (savas, bázisos jelleg, reakció vízzel)
- az elemek szulfidjai (előállítás, oldhatóság)
- az elemek szulfátjai (előállítás, oldhatóság)
Fontos reakciók:
- S + O2
- kénsavgyártás
- oxigén laboratóriumi előállítása
- vízbontás (elektrolízissel)
- kénhidrogén, kén-dioxid előállítása
- kénhidrogén, kén-dioxid reakciója vízzel, lúggal, oxigénnel
- kén-dioxid oxidációja jóddal

e) nitrogén, foszfor (N, P)
- a nitrogén és a foszfor tulajdonságai
- vörös- és fehérfoszfor
Vegyületek:
- nitrogén-monoxid, nitrogén-dioxid, foszfor-pentoxid
- salétromsav, salétromossav, foszforsav
- ammónia
- az elemek nitrátjai (előállítás, oldhatóság), ammónium-nitrát
- az elemek foszfátjai (előállítás, oldhatóság)
Fontos reakciók:
- ammóniagyártás
- salétromsavgyártás
- P + O2, N2 + O2
- nitrogén-oxidok előállítása
- ammónia, salétromsav, salétromossav, foszforsav sav-bázis reakciói

f) a széncsoport elemei (C, Si)
- a szén tulajdonságai, grafit, gyémánt szerkezete
Vegyületek:
- szén-dioxid, szén-monoxid, szénsav
- kovasav, nátrium-szilikát (vízüveg)
- az elemek karbonátjai, hidrogénkarbonátjai (előállítás, oldhatóság)
- az elemek szilikátjai
- szilícium-dioxid (kvarc, homok)
Fontos reakciók:
- szén reakciója oxigénnel (levegővel), szén-dioxiddal, vízgőzzel
- szén-monoxid keletkezése
- szén-dioxid előállítása, reakciója vízzel, lúggal

2. Az s-mező fémei

a) alkálifémek (Na, K)
- a nátrium és a kálium tulajdonságai
Vegyületek:
- nátrium-peroxid, kálium-szuperoxid
- nátrium-hidroxid (lúgkő, marónátron), kálium-hidroxid
- nátrium-klorid (kősó, konyhasó), kálium-klorid (kálisó), kálium-jodid, nátrium-hipoklorit (hypo)
- nátrium-szulfát (glaubersó), nátrium-tioszulfát (fixírsó)
- nátrium-nitrát (chilei salétrom), kálium-nitrát (kálisalétrom), nátrium-foszfát (trisó)
- nátrium-karbonát (szóda, sziksó), nátrium-hidrogénkarbonát (szódabikarbóna), kálium-karbonát (hamuzsír)
- nátrium-szilikát (vízüveg)
Fontos reakciók:
- nátrium, kálium égése
- nátrium, kálium reakciója vízzel

b) alkáliföldfémek (Mg, Ca)
- a kalcium és a magnézium tulajdonságai
- vízkeménység fogalma
Vegyületek:
- kalcium-fluorid (folypát), kalcium-klorid-hipoklorit (klórmész)
- kalcium-oxid, kalcium-hidroxid, magnézium-oxid
- kalcium-szulfát (gipsz)
- kalcium-foszfát
- kalcium-karbid, kalcium-karbonát (mészkő), kalcium-hidrogénkarbonát, kalcium-magnézium-karbonát (dolomit)
Fontos reakciók:
- Ca + O2, Mg + O2
- kalcium reakciója vízzel
- mészégetés, mészoltás, cseppkőképződés
- CaC2 + H2O

3. A p-mező fémei

a) alumínium
- az alumínium tulajdonságai
Vegyületek:
- ásványok: bauxit, kriolit (Na3AlF6)
- alumínium-oxid (timföld, korund), alumínium-hidroxid, kálium-alumínium-szulfát (timsó)
Fontos reakciók:
- alumíniumgyártás
- alumínium oldódása vízben, savban, lúgban
- termitreakció

b) ón, ólom (Sn, Pb)
- az ón és az ólom tulajdonságai
Vegyületek:
- ólom(II)-hidroxid
- ásvány: ólom(II)-szulfid
- PbO, PbO2

4. A d-mező fémei

a) króm (Cr) Vegyületek:
- kálium-kromát és kálium-dikromát, mint oxidálószerek

b) mangán (Mn)
Vegyületek:
- kálium-permanganát (hipermangán), mint oxidálószer
- ásvány: MnO2 (barnakő)

c) a vascsoport elemei (Fe, Co, Ni)
- a vas tulajdonságai
Vegyületek:
- FeO, Fe2O3, Fe(OH)3, Ni(OH)2
- ásványok: Fe2O3, FeS2 (pirit)
Fontos reakciók:
- vas oldódása sósavban
- Fe + O2, Fe + Cl2
- a vas(II)- és vas(III)-ionok csapadékképződési reakciói
- vas előállítása Fe2O3 szenes redukciójával

d) a rézcsoport elemei (Cu, Ag, Au)
- a réz, az ezüst és az arany tulajdonságai
Vegyületek:
- ezüst-klorid, ezüst-bromid, ezüst-jodid
- réz(II)-szulfát (rézgálic)
- ezüst-nitrát
Fontos reakciók:
- a réz(II)-ionok és az ezüstionok csapadékképződési és komplexképződési reakciói
- réz, ezüst oldódása oxidáló savakban

e) cink, higany (Zn, Hg)
- a cink és a higany tulajdonságai
Vegyületek:
- higany(II)-klorid (szublimát)
- cink-hidroxid, cink-oxid
- higany-oxid
Fontos reakciók:
- cink oldódása lúgban
- higany oldódása oldódása oxidáló savakban

kémiaérettségi.hu © 2008–2024
Használati feltételek Kapcsolat