kémiaérettségi.hu Feladatsorok Tanfolyamok Blog
kémiaérettségi.hu
Hírek
Blog Fórum KEplusz

Keverékek, elegyek összetételének meghatározása számítással

Durkó Gábor / 2017.10.23.

Gyakori feladattípusok

- Határozzuk meg a porkeverék, ismeretlen koncentrációjú oldat, gáz- vagy folyadékelegy, részben elbomlott anyag összetételét (a komponensek ismertek, csak az arányuk nem)
- Az összetétel meghatározásához különböző vizsgálatok eredményei vannak megadva (pl. hevítés, égetés során keletkező gázelegy összetétele, reakció során fejlődött gáz vagy levált csapadék mennyisége)
- Rendszerint a kezdeti keverékre vonatkozó információkkal is rendelkezünk (pl. össztömeg, átlagos móltömeg, oldattérfogat)

A "keverékes feladat" a leggyakrabban előforduló feladattípus az emelt szintű érettségin.

Felhasználható összefüggések

- Az összes többi feladattípus megoldásához szükséges összefüggések (ezek a feladatok gyakran termokémiával, pH számítással, elektrolízissel kapcsolatos részfeladatokat tartalmaznak)
- Az elemek, vegyületek reakcióinak ismerete szükséges

Mintapélda

MINTAPÉLDA
Egy acetilént (etint) és propilént (propént) tartalmazó gázelegyet 6-szoros térfogatú, azonos állapotú oxigénben tökéletesen elégetünk. A vízmentes égésterméket tömény nátriumhidroxid-oldaton átvezetve, a gázelegy térfogata a felére csökken (azonos hőmérsékleten és nyomáson mérve). A fenti reakcióban használt mennyiségű gázelegy komponenseinek telítéséhez 133,0 dm3 25,0°C-os, standard nyomású hidrogéngázra van szükség.
a) Írja fel a lejátszódó reakciók rendezett egyenletét!
b) Számítsa ki az etin-propén gázelegy térfogatszázalékos összetételét!
c) Mekkora volt az etin-propén gázelegy tömege?

(Emelt szint – 2016 május, idegen ny. feladatsor / 7. feladat, 14 pont)

MEGOLDÁS:
a) rész: A lejátszódó reakciók egyenletének felírása
Az égetés egyenletei:

C2H2 + 2,5 O2 = 2 CO2 + H2O
C3H6 + 4,5 O2 = 3 CO2 + 3 H2O

A hidrogénnel való reakció egyenletei:

C2H2 + 2 H2 = C2H6
C3H6 + H2 = C3H8

b) rész: Térfogatszázalékos összetétel meghatározása
Legyen x mol az acetilén, y mol a propilén anyagmennyisége. A két ismeretlenhez két információnk van: az egyik az égéstermék térfogatcsökkenése a nátrium-hidroxidos elnyeletésnél, a másik pedig a telítéshez szükséges H2 térfogata. Mindkettő kifejezhető a két ismeretlennel, így egy-egy egyenletet kapunk.

Az 1. egyenletet az égéstermék térfogatcsökkenése alapján írhatjuk fel. A reakcióban részt vevő anyagok mennyiségét táblázatba foglaljuk. Az oxigén kezdeti mennyisége az acetilén + propén mennyiségének hatszorosa, azaz 6x+6y mol:

n [mol] Kiindulás Átalakult Maradt
C2H2 x –x
C3H6 y –y
O2 6x+6y
CO2
H2O

x mol acetilénből 2x mol CO2, y mol propénből 3y mol CO2 keletkezik, ez összesen 2x+3y mol CO2. A felhasznált oxigén mennyisége szintén felírható a reakcióegyenletek alapján: 2,5x+4,5y mol.

n [mol] Kiindulás Átalakult Maradt
C2H2 x –x
C3H6 y –y
O2 6x+6y –(2,5x+4,5y)
CO2 +(2x+3y) 2x+3y
H2O

A megmaradt oxigén mennyisége (6x+6y)–(2,5x+4,5y) = 3,5x+1,5y mol. (A víz sorát felesleges kitöltenünk, mivel az égéstermékből a vizet eltávolítjuk.)

n [mol] Kiindulás Átalakult Maradt
C2H2 x –x
C3H6 y –y
O2 6x+6y –(2,5x+4,5y) 3,5x+1,5y
CO2 +(2x+3y) 2x+3y
H2O

Az égéstermék a vízgőz eltávolítása után két összetevőt tartalmaz: a reakcióban keletkezett szén-dioxidot, és a fel nem használt oxigént. Nátrium-hidroxid-oldatba vezetve a szén-dioxid elnyelődik, a feladat szerint ekkor az égéstermék térfogata a felére csökken, tehát 50-50%-ban tartalmazott szén-dioxidot és oxigént:

n(O2, maradék) = n(CO2)
3,5x + 1,5y = 2x + 3y
Ezt egyszerűsítve: x = y, azaz a kezdeti gázelegyben az acetilén és a propilén mennyisége ugyanannyi:
φ%(acetilén) = φ%(propilén) = 50,0 V/V%

c) rész: A gázelegy tömegének meghatározása
Kiszzámoljuk, hogy a telítéshez szükséges 133 dm3 hidrogén hány mól:

n(H2) = V/Vm = 133/24,5 = 5,429 mol

A reakcióegyenletek szerint x mol acetilénhez 2x mol H2, x mol propilénhez x mol H2 szükséges, azaz összesen 3x mol. Ebből:

3x = 5,429
x = 1,81 mol = n(acetilén) = n(propilén)

A kiindulási gázkeverék tömege az anyagmennyiségek ismeretében kiszámolható:

m = m(acetilén) + m(propilén) = 1,81 · 26 + 1,81 · 42 = 123 g

Megjegyzés: A feladat természetesen más módon is megoldható, akár ismeretlenek bevezetése nélkül is. Itt azért választottuk ezt a megoldást, mert nem igényel különösebb egyedi "ötletet", és jól általánosítható más, hasonló feladatokra.

Ha kérdésed van...

A témáról tovább olvashatsz a fórumban, ahol kérdésedet is felteheted.

Tovább a fórumba

Frissítve: 2017. november 22.
kémiaérettségi.hu © 2008–2017
Használati feltételek Kapcsolat